Dažnai užduodami klausimai

Atsparumas ugniai - kas tai?

Pastato konstrukcijos ar elemento (statybos produkto) gebėjimas nustatytą laiko tarpą vykdyti numatytas funkcijas.

Degumas - kas tai?

Medžiagos ar gaminio įtaka gaisro vystymuisi.

Ką apibūdina rodiklis R?

R rodiklis apibūdina statinio laikančių konstrukcijų gebą atlaikyti apkrovas gaisro metu. Pavyzdžiui, jei plieno laikančioms konstrukcijoms yra suprojektuotas R30 ugniai atsparumas, tai šios konstrukcijos neturi prarasti gebos atlaikyti apkrovas ne mažiau kaip 30 min. gaisro metu.

Kas tai yra EI?

Evientisumas (sandarumas), IIzoliacinės savybės. Kartu EI – suprantamas kaip laikas, minimalus laikas, per kurį turi būti tenkinamos dvi savybės – vientisumas (sandarumas) ir izoliacinės savybės, t.y. kad statinio konstrukcija gaisro metu tenkins šiuos kriterijus tam tikrą laiką. Tokiu būdu, statinio konstrukcija, kuriai yra projektuojamas toks ugniai atsparumo kriterijus, turi gaisro metu išlaikyti izoliacines savybes (t.y. neveikiama konstrukcijos pusė gaisro metu neįkaisti iki nustatytos temperatūros) bei vientisumo (sandarumo) savybes (nesuirti, nepraleisti dūmų bei ugnies) nustatytą laiką. EI kriterijus taikomas priešgaisrinėms užtvaroms, pertvaroms, ugniasienėms, ugnies vožtuvams, priešgaisrinėms durims, komunikacinių angų priešgaisrinio sandarinimo sistemoms ir t.t. Tokiu būdu, jei priešgaisrinėms durims nustatytas EI 30 ugniai atsparumas, tai šios durys turi tenkinti aukščiau minimus kriterijus ne mažiau kaip 30 min. gaisro metu.

Masyvumo koeficientas (skerspjūvio koeficientas) - kas tai?

Masyvumo koeficientas naudojamas įvertinant plieninių konstrukcijų masyvumą. Masyvumo koeficientas – tai atviro pavišiaus ploto ir plieno tūrio santykis. Šio koeficiento dimensija yra mˉ¹̄.

Kas yra plieno konstrukcijų kritinė temperatūra?

Temperatūra, kurioje, esant tam tikram apkrovos lygiui ir tolygiai pasiskirščius temperatūrai, numatoma plieninio konstrukcijos elemento irtis arba kitaip sakant, temperatūra prie kurios plieno elementas praranda gebą atlaikyti apkrovą.

Kaip priešgaisriniai dažai apsaugo plieno konstrukcijas gaisro metu?

Gaisro metu priešgaisriniai dažai pučiasi, taip sudarydami izoliacinį sluoksnį. Tokiu būdu šis izoliacinis sluoksnis metalines konstrukcijas apsaugo nuo įkaitimo tam tikrą laiką gaisro metu.

Kam yra reikalingas komunikacinių angų priešgaisrinis sandarinimas?

Komunikacinių angų sandarinimas naudojamas siekiant stabdyti ugnies, dūmų sklidimą bei užtikrinti izoliacines savybes tose vietose, kur inžinerinės komunikacijos kertą priešgaisrines atitvaras, priešgaisrines pertvaras, ugniasienes bei priešgaisrines perdangas, t.y. siekiant užtikrinti šių priešgaisrinių konstrukcijų EI kriterijų.

Kokiais atvejais būtina priešgaisrinių dažų sluoksnį padengti apsauginiais dažais?

Ar būtina priešgaisrinių dažų sluoksnį padengti apsauginiais dažais reikia įvertinti kiekvienu konkrečiu atveju. Yra vertinama pastato paskirtis, sąlygos kuriose bus eksplotuojamos konstrukcijos bei nustatyta antikoroziškumo kategorija.

Koks ugniai atsparumas taikytinas denginio metaliniam konstruktyvui? Kaip laikančioms ar kaip denginiams?

Tai būtina įvertinti kiekvienu konkrečiu atveju. Yra vertinama – statinio projekte pateikti gaisrinės saugos reikalavimai, apkrova tenkanti denginio konstruktyvui, pastato konstrukcija, projekto autoriaus nuomonė ir t.t.

Išsamesnius atsakymus į pateiktus klausimus pateiks mūsų įmonės specialistai.

Susisiekime